• slider image 495
  • slider image 493
  • slider image 492
  • slider image 494
  • slider image 483
:::

宣導 潘俊育 - 學務處 | 2019-12-05 | 人氣:180

教育部防制學生藥物濫用

反毒懶人包 - 笑不出來的笑氣人生

https://www.youtube.com/watch?v=jpx0plo3X2E&feature=emb_logo

反毒懶人包 - 你知道吸食安非他命會變笨變醜?

https://www.youtube.com/watch?v=Lf0z02GvcmM&feature=emb_logo

:::
**