• slider image 495
  • slider image 493
  • slider image 492
  • slider image 494
  • slider image 483
:::

公告 游喜文 - 教務處 | 2019-10-02 | 人氣:1783

108學年度第一學期定期評量各科範圍

 

七年級生物科範圍更新

 

九年級公民範圍更新

 

如附件,請參閱

  •  
    1) 新竹市立培英國民中學108學年度第一學期各領域定期評量範圍一覽表.pdf
:::
**