• slider image 495
  • slider image 493
  • slider image 492
  • slider image 494
  • slider image 483
:::

吳佩錦 - 輔導室 | 2019-09-30 | 人氣:149

轉知教育部國民及學前教育署委託國立臺中教育大學辦理
「校園關懷動物競賽活動-校園圖文創作競賽暨微電影競賽」,
收件日期延至108年10月15日止,相關競賽辦法請參考附件

  •  
    1) LINK4.pdf
  •  
    2) LINK5.pdf
:::
**