• slider image 495
  • slider image 493
  • slider image 492
  • slider image 494
  • slider image 483
:::

狂賀!108年全國學生美術比賽成績優異,榮獲西畫類特優、漫畫類佳作!

108年全國學生美術比賽成績

828鍾采潔  榮獲西畫類  特優

828王芃蒨  榮獲漫畫類  佳作

學務處 林黎倩 於 2019-12-10 發布,共有 597 人次閱讀
:::
**